Spoljašnja hidroizolacija podruma sa injekcionom zavesom

Spoljašnja hidroizolacija podruma sa injekcionom zavesom

Kelleraußenabdichtung-durch-Schleierinjektion

1 Pumpa
KÖSTER Gel Pump

2 Instalacija pakera
KÖSTER Distributor Lance

KÖSTER Impact Packer 18 plus
KÖSTER Injection Lance

3 Hidroizolacioni sloj
KÖSTER PUR Gel


Spoljašnja hidroizolacija podruma izvedena iznutra? U slučaju izvođenja sanacije nije uvek moguće spolja osloboditi zidove podruma jer im nije moguće pristupiti npr. zbog izgrađenosti drugih objekata. Kao prvo rešenje nameće se izvođenje hidroizolacije sa negativne strane što u nekim slučajevima istorijskih objekata ili posebnih arhitektonskih zahteva nije moguće.

U tim slučajevima izvođenje hidroizolacione zavese predstavlja najbolje rešenje za naknadnu hidroizolaciju delova objekta u kontaktu sa zemljom. Sa KÖSTER KB-Pur Gel je moguće izvesti hidroizolaciju s spoljne strane zidova iznutra. Smola reaguje s vodom te nastaje vodonepropusna elastična hidroizolacija. Ugradnja se vrši sa posebnim pumpama preko patentiranih KÖSTER Injekcionih Koplja. Materijal se ravnomerno raspoređuje na spoljnim zidovima podruma i reaguje u kratkom vremenu u vodonepropusni sloj. Alternativa je injektiranje KÖSTER KB-Pur Gela u sam zid. Izvođenje injekcijske zavese moguća je i na vrlo poroznim ili šupljim zidovima. I u tom slučaju KÖSTER KB-Pur Gel veže postojeću vodu i stvara vodonepropusnu elastičnu hidroizolaciju.

Važeći su podaci iz tehničkog lista.