Spoljašnja hidroizolacija podruma sa bitumenskim hidroizolacionim materijalima

Spoljašnja hidroizolacija podruma sa bitumenskim hidroizolacionim materijalima

 1-Kelleraußenabdichtung-mit-bituminösen-Abdichtungssystemen

1 Prajmer
KÖSTER Polysil TG 500

2 Hidroizolacija prodora cevi
KÖSTER KB-Flex 200

3 Priprema zid/pod spojeva
KÖSTER NB 1 Flex
KÖSTER NB 1 Grey

4 Instalacija holkera
KÖSTER WP Mortar

5 Hidroizolacioni sloj
KÖSTER Flex Fabric
KÖSTER NB 4000

6 Zaštita hidroizolacionog sloja
KÖSTER Protection and Drainage Sheet 3-400


Mineralni hidroizolacioni premazi su visoko otporni sistemi sa vrlo dobrom prionjivošću na sve mineralne podloge. Mogu se nanositi na vlažnu podlogu te postaju integralni deo površine na koju su nanešeni. Mineralni hidroizolacioni premazi su pastozni i nanose se bešavno na površinu koju je potrebno izolovati. Nanose se jednostavno te nakon sušenja tvore sigurnu bešavnu hidroizolaciju koja može biti fleksibilna ili kruta.

Na nosivu i čistu podlogu nanosi se KÖSTER Polysil TG 500 kao prajmer. KÖSTER Polysil TG 500 učvršćuje mineralnu podlogu i veže postojeće soli.

Prodori cevi se hidroizoluju se upotrebom adekvatnih manžeta.

Hidroizolacija površine vrši se premazivanjem sa KÖSTER NB Elastik Sivi ili KÖSTER NB Elastik Bijeli u dva sloja. Preporučuje se ugradnja KÖSTER Flex Fabric između dva sloja kako bi se postigla visoko elastična hidroizolacija.

U područjima u kojima se očekuje podlivanje kao npr. na donjim završecima zida potrebna je prethodna priprema podloge sa KÖSTER NB 1 Sivi uz mešanje sa KÖSTER NB 1 Flex. Kako bi se izbegla naprezanja u elastičnoj hidroizolaciji potrebno je izvesti holkere sa KÖSTER Repair Mortar.

Pre ponovnog zasipanja objekta preporučuje se ugradnja KÖSTER Sigurnosne i Drenažne trake.