Bazen u okviru rehabilitacionog centra u Ivanjici
Podrum,reparacija isplivale armature,
liftovska okna, obrada dilatacione fuge

Bazen u okviru rehabilitacionog centra u Ivanjici

Podrum,reparacija isplivale armature,
liftovska okna, obrada dilatacione fuge


UGRAĐENI MATERIJAL: „Polisil TG 500“, Penetrat „NB 1“, reperaturni malter, „KD-2 Blitz“, “Watherstop“, „KD-System“
NARUČILAC: Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju „ Ivanjica“