Hidroizolacija šipova

Hidroizolacija šipova

1-Kelleraußenabdichtung-Pfahlkopfabdichtung

1 Reprofilisanje
KÖSTER Repair Mortar

KÖSTER Z1
KÖSTER Z2

2 Hidroizolacija šipova
KÖSTER NB 1 Grey

3 Hidroizolacioni sloj
KÖSTER Deuxan 2C

4 Ugrađena mrežica
KÖSTER Glass Fibre Mesh

5 Klizni sloj


Šipovanje betonskih objekata je često uzrok naknadnih prodora u objekt. Voda prodire kroz radne spojeve ili uz armaturni čelik u objekt. Pri izvođenju ovakvih detalja potrebno se posebno posvetiti hidroizolaciji. Hidroizolacija mora imati dovoljnu tlačnu čvrstoću kako bi izdržala opterećenja te se mora moći lako spojiti sa nastavkom izvođenja hidroizolacije.

Najpre se s glave pilota uklanjaju svi ostaci koji bi mogli smanjiti prionjivost. Nakon toga se šip reprofilira s KÖSTER Reparaturni Mort Plus prilikom čega je potrebno izvesti holker prema stranama. Hidroizolacija šipova se izvodi s KÖSTER NB 1 Sivi.

Hidroizolacija površine se izvodi s KÖSTER Deuxan 2K u koji se ulaže KÖSTER Armaturna Mrežica u oba sloja. Pre betoniranja je potrebno zaštititi hidroizolaciju s dva sloja PE folije. Hidroizolaciju je potrebno zaštititi od naknadnih oštećenja.

Važeći su podaci iz tehničkih listova.