Hidroizolacija ispod temeljne ploče

Hidroizolacija ispod temeljne ploče

1-Kelleraußenabdichtung-Abdichtung-unter-der-Bodenplatte

1 Prajmer
KÖSTER Polysil TG 500

2 Hidroizolacioni sloj
KÖSTER Deuxan 2C

3 Ugrađena mrežica
KÖSTER Glass Fibre Mesh

4 Klizni sloj

5 Holker
KÖSTER Deuxan 2C
KÖSTER WP Mortar

6 Zaštita hidroizolacionog sloja
KÖSTER Protection and Drainage Sheet 3-400


Celi sastav hidroizolacije u novogradnji uključuje i izvođenje hidroizolacije temeljne ploče. Za razliku od hidroizolacije izvedene iznad temeljne ploče, u slučaju da se izvede ispod temeljne ploče ona ostaje suva te kao takva služi i kao termoizolacija.

Na čistu i nosivu podlogu nanosi se prajmer. Standardno rešenje za to je KÖSTER Polysil TG 500 koji veže soli koje se mogu naći u podlozi te je na taj način učvršćuje.

Prava hidroizolacija površine se vrši u dva sloja s KÖSTER Deuxan 2K u koji se ugrađuje KÖSTER Armaturna Mrežica između dva sloja što omogućuje kontrolu debljine sloja te omogućuje da hidroizolacije podnosi veća naprezanja.

Pre betoniranja temeljne ploče je potrebno hidroizolaciju odvojiti s dva sloja PE folije od betona kako bi mogli raditi. Hidroizolaciju je potrebno zaštititi kako se ne bi oštetila u naknadnim radovima (npr zaštitni sloj betona). Sa strane betonske ploče se vertikalna hidroizolacija spaja s hidroizolacijom izvedenom ispod temeljne ploče te se izvodi se holker s KÖSTER Deuxan 2K.

Važeći su podaci iz tehničkog lista.