Zaštita i sanacija fasada

Zaštita i sanacija fasada

Klimatski utiecaji i prodiranje vlage u podzemlje često vode do šteta na fasadi. U cilju zaštite takvih fasada načinjenih od mineralnih materijala rade se impregnacije nakon primene kojih površina postane hidrofobna, tj. neupijajuća. Ti hidrofobirajući agensi prodiru vrlo duboko u podlogu i suše se bez tragova, tako da primena impregnacije ne utiče na izgled fasade.