Unutrašnja hidroizolacija podruma

Unutrašnja hidroizolacija podruma

Zidove podruma moguće je trajno hidroizolovati iznutra bez otkapanja tj. bez ikakvih zemljanih radova. Na taj se način mogu izvesti i hidroizolacije uz aktivne prodore vode. S posebnim hidroizolacionim sistemima postiže se nepropusnost vode pod pritiskom. Nakon uspešne hidroizolacije nanosi se sanacioni malter koji je otvoren za difuziju.