Hidroizolacija balkona i terasa

Hidroizolacija balkona i terasa

To polje primene postavlja najviše zahteve za hidroizolacijom. Tako mora biti otporno na vremenske prilike, biti vodootporno i garantovati statičku stabilnost. Takođe se u spoljnom području objekta pojavljuju jača kretanja građevine te je nužno koristiti hidroizolacione materijale sa velikim sposobnostima premošćivanja pukotina.