Teška zaštita protiv korozije sa Silicate Mortar ili PSM

Teška zaštita protiv korozije sa Silicate Mortar ili PSM

XV-Schwerer-Korrosionsschutz-mit-Silikatmoertel

1 Hidroizolacioni sloj
KÖSTER NB 1 "Fast"
KÖSTER NB 1 Grey

2 Teška zaštita podloge
KÖSTER VE